Huisregels

Als bestuur van Judovereniging Bavel vinden wij het noodzakelijk om een aantal huisregels te moeten opstellen. Dit onder andere naar aanleiding van het steeds weer terugkerende probleem van klachten vanuit De Spindel. Deze klachten steken steeds weer de kop op en bezorgen onze judovereniging een slechte naam. Het komt in feite hierop dat wij te gast zijn in De Spindel en dat we ons dus ook als zodanig moeten gedragen.
Hierbij aansluitend is er een ondergrens qua leeftijd aan het lidmaatschap van onze vereniging gesteld.

  • Minimum leeftijd om lid te worden is 4 jaar.
  • Men mag onder geen beding met schoenen in de zaal en/of op de judomat komen.
  • De ruimte voor de judozaal wordt door ons gebruikt als kleedruimte en zal verder ook als zodanig benoemd worden.
  • De kleedruimte is tot aan de klapdeuren, de rest van de school is verboden terrein.
  • Het is niet toegestaan om in de kleedruimte of de judozaal te eten of te drinken.
  • Van de spullen en materialen die in de kleedruimte staan, blijven we af. We gebruiken alleen het meubilair op de manier waarop het gebruikt dient te worden.
  • Ouders kunnen hun kinderen brengen en ophalen vanaf tien minuten voor de les tot tien minuten na de les i.v.m. omkleden.
  • Alleen bij slip– of bandexamen mogen de ouders kijken.
  • Tijdens het wegbrengen en/of ophalen van de kinderen is het niet toegestaan om met huisdieren in de school te komen.

Dit zijn de huisregels waar iedereen zich aan te houden heeft. Omdat wij als bestuur er al verschillende malen kinderen en/of ouders op attent gemaakt hebben dat wij ons als gast moeten gedragen en we dit nog steeds moeten blijven herhalen. Wij hebben ons (jammer genoeg) genoodzaakt gezien om op het negeren van de huisregels of daaruit voortvloeiende aanwijzingen van het bestuur en/of toezichthouder sancties te moeten zetten. De aard van de sancties wordt door het bestuur bepaald.Judovereniging Bavel